keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Kaakonkulman tietokirjailijat esittäytyvät: Tietotuuri-tapahtuma Kotkassa 17.9. - 22.10.2013

Eilen avattiin Kotkan kaupunginkirjastossa Tietotuuri-tietokirjallisuustapahtumasarja. Sen järjestävät yhteistyössä Suomen tietokirjailijat ry:n Kaakonkulman aluetoiminta, Kotkan kaupunginkirjasto ja Kotka-seura. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi Kaakkois-Suomen alueen tietokirjailijoita. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Mukana ovat Antti Arponen, Liisa Avelin, Leena Griinari, Risto Hamari, Ulla-Maija von Hertzen, Pia Harjula, Jyrki Laukkanen, Olli Latva, Martti Linna, Hilkka Mattila, Marjatta Pasanen, Petri Pietiläinen, Terhi Pietiläinen, Sirpa Polo, Heikki Rytkölä, Kimmo Saarinen, Jaana Utriainen ja Seppo Vuokko.

Kotkan pääkirjastossa järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on lisätä keskustelua paitsi tietokirjallisuudesta, tietokirjoittamisesta ja tietokirjailijan ammatista myös avata sekä taustoittaa ajankohtaisia aiheita tietokirjallisuuden kautta. Katso ohjelma.

Tekstejä kulttuurista


Kun kiinnostun, kirjoitan. Talouskouluaikainen opettajani ja kollegani, kotkalainen Ella Mussalo ehdotti 1980-luvun alussa yhteistä tutkimus- ja kirjaprojektia liittyen perinteisiin verkkopitseihin, joita hän oli pitkään tutkinut. Olin juuri valmistunut Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistosta ja täynnä intoa. Kirjamme sai nimekseen Kymijokilaakson verkkopitsit, ja se ilmestyi vuonna 1986 Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisusarjassa.

Kun opetan, kirjoitan. Muistan opettajana turhautuneeni monisteiden tuhruiseen painojälkeen ja ajatelleeni: voisiko perusasiat koota selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi kirjaksi? Vuonna 1993 Opetushallitus julkaisi oppikirjani Kelkka, läppäkoukku, silmukka. Koneneulonnan alkeet. Kirja perustuu Haminan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa kehittämääni materiaalipakettiin, jota olin vuosien ajan muokannut ja jakanut opiskelijoille oppikirjan tapaan.

Kun opiskelen, kirjoitan. Vuonna 2005 valmistuin Helsingin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi pääaineenani käsityötiede. Käsillä tekemisen sukutraditioista laatimaani gradua en julkaissut. Parhaillaan viimeistelen Turun yliopistossa kulttuurihistorian väitöskirjaani, joka käsittelee karhulalaisessa Kåren Kellarissa koettua diskoyhteisöllisyyttä vuosina 1969–1979 ja 2000-luvulla. Jatko-opintojen aikana olen julkaissut pari artikkelia ja harrastanut verkkokirjoittamista. Tieteen yleistajuistaminen on tullut henkilökohtaisesti tärkeäksi tavoitteeksi. Tässä blogissani harjoittelen taitoa tiivistää tekstiä ja yksinkertaistaa joskus monimutkaisia asioita.

Kannustavilla äidinkielen opettajillani Salli Huotilaisella ja Eeva Saurilla on ollut ratkaiseva merkitys sille, että kirjoittamisestani tuli totta. Aluksi siinä yhdistyivät tuore opettajuus, innostus omaa alaa kohtaan, kiinnostus oppimateriaalien kehittämiseen ja tunne siitä, että oli jotakin annettavaa. Myöhemmin kirjoittamiseni on saanut uusia sävyjä.

Neljän vuosikymmenen aikana olen suunnilleen kymmenen vuoden välein löytänyt itseni uuden kiinnostavan projektin ääreltä. Kirjallinen tuotantoni on kirjavaa kansanperinteestä koneneulonnan kautta diskoyhteisöllisyyteen, mutta kun tarkkaan katsoo, sille löytyy yksi yhteinen nimittäjä: rakkaus kulttuuriin.

Julkaisut:

Avelin, Liisa 2010 (ei mukana näyttelyssä)
“Mission impossible? Oral historian and the blog.” Artikkeli konferenssijulkaisussa In Search of Voice: Oral History as Theory, Method, and Source. Toim. Gelinada Grinchenko & Natalia Khanenko-Friesen. Kustantaja Torgsin Plus, Kharkiv, Ukraina. ISBN 978-617-03-0173-4

Avelin, Liisa 2009
“Oral history & e-research. Collecting memories of the 1960s and 1970s youth culture”. Artikkeli teoksessa Oral History. The challenges of dialogue. Toim. Marta Kurkowska-Budzan & Krzysztof Zamorski. Studies in narrative 10. Kustantaja John Benjamin Publishing Company, Amsterdam, Netherlands. ISBN 978-90-272-2650-1

Avelin, Liisa, 2006 (näyttelyssä esillä tulostettu blogiaineisto, 804 sivua)
Disco Club Kåren Kellari -blogi (http://disco.kymp.net). Saatavana tutkimuskäyttöön: Avelin, Liisa: Kåren Kellarin merkitys: weblog-aineisto 2006-2007 [elektroninen aineisto]. FSD2333, versio 1.0 (2008-04-03). Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2008.

Avelin, Liisa 1993
Kelkka, läppäkoukku, silmukka – koneneulonnan alkeet. Julkaisija Opetushallitus, Helsinki. Kustantaja Painatuskeskus, Helsinki. ISBN 951-37-0864-0

Mussalo, Ella & Avelin, Liisa 1986
Kymijokilaakson verkkopitsit. Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja n:o 5. Kustantaja Kymenlaakson maakuntamuseo, Kotka. ISSN 0359-6958